BG5 of Human Design? Wat is het verschil?

Verschil Human Design vs Zakelijk Human Design

BG5 of Human Design

Wat is het verschil?

Is er een verschil tussen BG5 en Human Design?

 

BG5 staat voor ‘Basis Groep 5’, dus over de dynamiek tussen mensen. Van nature zijn mensen geneigd zich te groeperen in groepjes van 3 tot 5 mensen. Kijk maar eens naar een gezin. BG5 wordt ook wel Business Human Design genoemd, of Zakelijk Human Design.

Waar het reguliere Human Design gericht is op de persoonlijke toepassing en waar iemand bereid is te kijken naar het niet-zelf, is BG5 / Zakelijk Human Design juist gefocust is op de interactie met anderen.

Dus jij met je collega’s of klanten, jij met je partner of gezin, jouw kinderen op school, op de sportclub, jij met je dieren etc.
Dat betekent dus ook dat het niet gaat over de zakelijke wereld maar vooral over de verbinding met anderen, vanuit de verbinding met jezelf.

Ja maar, wat betekent dat dan concreet?

Bij ZHD gaat het om je Design in de materiële wereld. De materiële wereld is competitief en kan je talent en jouw individualiteit overschaduwen…

Stel jezelf eens deze vraag:

“hoe vaak heb ik geen mensen of dieren om mij heen?”

Ook in de supermarkt, het OV of op straat is er een energie-interactie, dus ook zonder dat je met elkaar praat.

Als je je hiervan bewust bent kun je jezelf zijn en floreren in een materiële wereld.

Verschil Human Design vs Zakelijk Human Design

“Wat is dan het verschil tussen Zakelijk Human Design en Human Design?”

Human Design initiator Ra Uru Hu gebruikte best ingewikkelde woorden. Hieronder vind je zijn eigen woorden (door ons vertaald naar het Nederlands).

“BG5 is iets dat heel anders is, in de zin dat het geen traditioneel Human Design is, en dit is voor mij waarschijnlijk een van de meest spectaculaire manieren waarop de kennis die ik heb gekregen kan worden gebruikt op een manier die van waarde is voor de mens.” ~ Ra Uru Hu
“Ik zie de zakelijke toepassingen of gezinstoepassingen van deze kennis, als iets heel anders dan de persoonlijke toepassing. De persoonlijke toepassing is iets dat plaatsvindt wanneer iemand in zekere zin klaar is om uit te dagen wat het leven lijkt te zijn, om te zien of er iets anders is. En op zoveel manieren, ongeacht hun staat, moeten ze daar klaar voor zijn.” ~ Ra Uru Hu
“Waar we met BG5 naar kijken is het meest fundamentele en basale probleem waarmee alle mensen worden geconfronteerd, en dat is de materiële dimensie van hun leven. Het is duidelijk dat de rijken anders zijn dan de armen, om Gatsby te citeren. Het is duidelijk dat er buitengewone voordelen zijn voor degenen in de ontwikkelde wereld in vergelijking met degenen in de onontwikkelde wereld. Materieel, ongeacht hoe we er filosofisch of politiek naar kijken, we leven op het materiële vlak en hebben te maken met de gevolgen van het leven op dat vlak.” ~ Ra Uru Hu
“Alles aan deze kennis die mij werd gegeven, is dat, zoals de individuele matrix verschaft, het een mechanische manier verschaft om de manier waarop groepen werken te begrijpen. En in het begrijpen van de manier waarop groepen opereren, om de voordelen die men uit die kennis haalt te kunnen maximaliseren; met andere woorden, het kunnen toepassen in termen van een techniek.” ~ Ra Uru Hu
“Een van de dingen die voor mij zo interessant is aan Zakelijk Human Design, is dat dit, op een soort komische manier, de zwarte kant is van de witte kant van Human Design. Het doel hier is niet om mensen wakker te schudden. Het doel hier is niet om hun niet-zelf te erkennen. Het doel is ook niet om ze te transformeren in termen van wat we begrijpen als een mystieke of esoterische of wat voor spirituele transformatie dan ook. Dat is niet de zaak hier. De zaak zelf is de essentie. Het komt neer op de zaak, dus het zakelijke. En het is iets dat iedereen nodig heeft; iedereen.” ~ Ra Uru Hu
“Een van de mooiste aspecten van deze kennis is het potentieel dat het heeft voor het transformeren van de manier waarop een mens zijn materiële leven benadert. Een van de dingen waarin je getraind wordt, is om iemand te kunnen begeleiden naar een materieel traject dat voor hem of haar juist is.” ~ Ra Uru Hu
Previous slide
Next slide